elválasztó vonal

Biztonság és Bizalom

Biztonság és bizalom

Az e-Cégkapu rendszerén keresztül bizalmas információk áramolnak, ezért elsődleges célunk ezen információk BIZTONSÁGOS kezelése.

elválasztó vonal

Az e-Cégkapu megoldja, hogy a hivatalok által küldött levelek, iratok ne kerülhessenek személyes tárhelyre, ezzel megakadályozva az ÜZLETI TITKOK kiszivárgását.

Az e-Jogseged Kft. kiszervezett tevékenységként működteti e-Cégkapu szolgáltatását, megfelelve ezáltal minden kapcsolódó szigorú törvényi szabályozásnak.

Pénzintézeti ügyfeleink évente auditálják az e-Jogsegéd Kft. (ezen belül is az e-Cégkapu) rendszereit, szoftvereit, munkatársait... Az ellenőrzések pozitív eredményeinek köszönhetően ügyfeleink maximális elégedettséggel és bizalommal használják szolgáltatásainkat.

Az e-Cégkapuba belépve a különböző munkafolyamatokhoz (a levelek letöltése, szortírozása, előkészítése, aláírása) jogosultságok (átvevő, manuális feldolgozó, aláíró) köthetők, ezáltal novelve a biztonságot és a felelősségvállalást.

Az e-Cégkapuban a letöltésre került leveleit rendszerünk 5, de akár 10 éven keresztül is tárolja (levelek, feladóvevény, tértivevény, naplózás), ellentétben az állam által biztosított Cégkapu szolgáltatással, ahol levelei és a hozzájuk tartozó technikai üzenetei 30 napon belül törlésre kerülnek.

A hivatalokban több esetben elveszhetnek információk és felszólíthatják vállalatát a határidős levelek beadásának elmulasztása miatt. Az e-Cégkapuban a gyors visszakereshetőség által könnyedén be tudja bizonyítani, hogy percre pontosan mikor, ki adta be (feladóvevény) és hivatali oldalról mikor vették át a már elküldött levelet (tértivevény+hivatali nyugta)

Ezen túlmenően, Cégünk egy nagy értékű felelősségbiztosítással (Generali Biztosító Zrt.) is rendelkezik szolgáltatásai lefedésére.

elválasztó vonal

Hatékony

elválasztó vonal
TÖMEGES LETÖLTÉS ÉS KIKÜLDÉS

Napi szinten tömegesen, akár napi több ezer üzenet egyidejű letöltésére, kicsomagolására és kiküldésére van lehetőség az e-Cégkapu rendszerében. (Valós adat: 2 perc alatt 12 ezer levél kiküldése a hivatalok részére.)

Cégcsoport (anya- és leányvállalatok) szinten működő közép- és nagyvállalatok számára az e-Cégkapu CÉGKAPU KEZELŐ felületet biztosít. Ez a felület lehetővé teszi, hogy több Cégkapuból érkező üzenetet tömegesen, egy gombnyomással letöltse és kicsomagolja.

NYOMTATVÁNYTÁR

Az e-Cégkapu rendelkezik egy nyomtatványtárral, amely több mint 2500 különböző hivatali nyomtatványt (ÁNYK) tárol. A megfelelő nyomtatvány kiválasztása után a válaszlevelek elkészítési folyamata ezáltal lerövidül.

Az e-Cégkapuban lehetőség van e-Papír formátumú üzenet küldésére is külső szoftver igénybevétele nélkül, azon hivatalok (Önkormányzatok, Földhivatalok, ORFK) részére, akik nem rendelkeznek általános nyomtatvánnyal.

Az e-Cégkapuban az iForm (állam által biztosított webes nyomtatványkitöltő) nyomtatványok is elérhetőek.

Gyors

elválasztó vonal
NAPLÓZÁS

Az e-Cégkapu folyamatos naplózást végez a levelek mozgásáról, útjáról, ezáltal pontos adatokat szolgáltat arról, hogy ki, mikor, milyen módosítást végzett a bejövő és kimenő levelekben. Ennek következtében mulasztás és/vagy bírság érkezése esetén mindig pontosan visszakereshető a felelős.

EGYEDI KOMMUNIKÁCIÓ

Közép- és nagyvállalatokban a már meglévő szoftvereket össze lehet kapcsolni az e-Cégkapuval, így a rendszerek között lehetőség adódik egyedi kommunikációra. Ezáltal újabb munkafolyamatok kerülhetnek automatizálásra, tovább növelve a hivatalokkal való kapcsolattartás hatékonyságát (kimenő levelek esetén tömeges e-Papír készítése, tömeges nyomtatványok feladása, feldolgozott bejövő üzenetek átadása a meglévő iktató rendszerbe).

EGYÜTTES ALÁÍRÁS

A hivatalos leveleknél az e-Cégkapu tömegesen biztosítja az együttes aláírások lehetőségét, amely jelen esetben az állam által biztosított Cégkapuban még nem megoldott.

Automatikus továbbítás

Átvétel után, a kicsomagolást követően az e-Cégkapu egy továbbító szabályrendszert biztosít annak érdekében, hogy a címzett minél gyorsabban megkapja a határidős leveleit (NAV-tól érkező levelek adószosztályra való automatikus küldésre)

Érdeklődöm